Friday, April 25, 2014

BERBAIK-BAIK SESAMA JIRAN

Assalaamualaikum wbt,

Hadith: 
Daripada Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seorang jiran melarang akan jiran tetangganya yang lain memacakkan kayu pada dindingnya”. Kemudian Abu Hurairah berkata, “Mengapa aku lihat kamu berpaling (daripada peraturan atau sunnah Rasulullah)!..Demi Allah, aku akan wajibkan sunnah nabi ini antara kamu (untuk diamalkan)”. 

Huraian Hadith: 
  1. Islam melarang mengganggu ketenteraman jiran.
  2. Apa yang dilakukan oleh jiran tetangga untuk kebaikan janganlah dilarang atau diganggu.
  3. Sebarang gangguan dan penentangan boleh merenggangkan hubungan dengan jiran.
  4. Jiran tidak harus melarang jirannya daripada melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak memberi mudharat, sama ada pada bangunan atau lainnya.
  5. Kerjasama antara jiran adalah satu daripada fenomena persaudaraan islam dan imbangan sosial.
 Sumber : Kitab Riyadh al-Solihin

No comments: