Tuesday, March 22, 2016

NILAI AKHLAK YANG BAIK

Assalaamualaikum wbt,


Riwayat: Muslim
Hadith: 
Daripada an-Nawas bin Sam ‘an RA daripada Nabi SAW sabdanya, “Kebajikan itu ialah berakhlak dengan akhlak yang baik, dan dosa itu ialah perasaan yang bimbang dalam hati dan engkau tidak mahu perbuatan itu diketahui orang lain.”

Keterangan :
Kalimah “al-Birru” (kebajikan) merangkumi semua perbuatan dan amalan yang baik dan makruf, kecil atau besar, sedikit atau banyak seperti kalimah “al-Ismu” (dosa) merangkumi semua amalan dan perbuatan yang jahat.
Huraian Hadith: 
  1. Seseorang yang berakhlak mulia akan mendapat kebaikan untuk diri sendiri dan kebajikan kepada orang lain.
  2. Orang yang melakukan dosa tidak akan mendapat ketenangan dalam hidup.
  3. Antara tanda-tanda perbuatan dosa ialah lahirnya perasaan tidak tenteram dalam jiwa dan bimbang jika diketahui oleh orang lain.
  4. Bisikan hati untuk melakukan dosa tidak di anggap dosa selama tidak dilakukan atau diucapkan.
Sumber : Kitab Riyadhus Salihin

No comments: